Kysy Kätilöltä

Hakekaa kätilö tai muu hoitotyön asiantuntija!

Olen istunut tiiviisti perjantaisin katsomassa lempisarjaani Hakekaa kätilö ja todennut läheisilleni ylpeänä olevani myös kätilö ja sairaanhoitaja. Hoitotyön ja kätilötyön merkitys vastasyntyneen ja hänen perheensä elämässä on kiistatonta. Olen muistellut lämmöllä omaa työuraani viime vuosituhannella vastavalmistuneena sairaanhoitajana ja kätilönä, jopa imetyshoitajana. Meille oli ja on edelleen sydämenasia edistää ja olla perheen tukena ensipisarasta täysimetykseen. Vastasyntynyt kiittää ja vanhemmuuskin saa tukea – mutta aina koko perheen hyvinvointia ja jaksamista kunnioittaen.

Hoitotyöstä pitää kertoa myös meillä: minkälaista se on vuonna 2017. Yksi tapa on juhlistaa sitä hoitotyön viikkona tai hoitotyön päivänä. Ensimmäisen kerran Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitotyön viikot toteutettiin maaliskuussa 2013. Koska teemaviikon tavoite on tehdä hoitotyötä näkyväksi ja korostaa näyttöön perustuvan tutkitun tiedon merkitystä hoitotyössä, oli luontevaa, että se sijoittuisi lähelle hoitotyön ammattilaisten päiviä. Toisaalta tärkeää hoitotyötä tekeviä ammattiryhmiä on paljon ja kansainväliset päivät sijoittuvat myös eri tavoin. Esimerkiksi kansainvälinen lähihoitajapäivä ajoittuu tammikuulle 27.1 ja taas kansainvälinen Kätilön päivä toukokuulle, 5.5. Hoitotyön merkittävyydessä ei voi kuitenkaan sivuuttaa Florence Nightingalen syntymäpäivää eli 12. toukokuuta. Tämä vuosipäivä on valittu kansainväliseksi sairaanhoitajapäiväksi jo vuonna 1972 ja siksi on perusteltua ajoittaa hoitotyön viikko tai päivä tälle viikolle. Lähelle ajoittuu myös toinen mielenkiintoinen YK:n päivä. 15. toukokuuta on kansainvälinen perheiden päivä, mikä sopii hyvin myös hoitotyön ja kätilötyön perhekeskeisyyden teemaan.

Hoitotyön viikkoja on tähän mennessä järjestetty viikon mittaisina neljä kertaa yhteistyössä henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa. Tuleva maakuntauudistus, jatkuvasti digitalisoituvat palvelut sekä yhtenäisen erikoissairaanhoidon ”synnyttäminen” Pirkanmaalle kysyy uusia yhteistyömuotoja myös raskauden, synnytyksen ja vastasyntyneiden hoitamisessa. Kysy kätilöltä- palvelu, sähköinen äitiyskortti ja Perheonni-yksikkö ovat esimerkkejä jatkuvasta uudistumisestamme. Koska hoitotyön viikoille osallistujien määrä on vaihdellut melkoisesti eri päivinä, päädyimme tänä vuonna juhlistamaan hoitotyön merkitystä yhtenä päivänä. Päiväksi valikoitui tiistai 9.5, jolloin liput hulmuavat paitsi päivämme, myös Eurooppa-päivän kunniaksi. Kyseisenä päivänä julkistetaan vuoden hoitotyöntekijä, posteriesityksiä löytyy FinnMedi 5 rakennuksen ala-aulassa muun muassa monikulttuurisuudesta ja iltapäivästä mietimme potilas- ja vammaisjärjestöjen edustajien kanssa toimintamme jatkuvaa kehittämistä. Tervetuloa mukaan osallistumaan hoitotyön päiväämme!

Tiina Surakka, hallintoylihoitaja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *